ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ: 2310.227.145

  • Μέθοδοι ουρολογικών επεμβάσεων

    Αθανάσιος Τάκης Χειρουργός Ουρολόγος Θεσσαλονίκη

Ουροδυναμικός έλεγχος

Ουροδυναμικός έλεγχος

Η ουροδυναμική μελέτη ελέγχει τη λειτουργία της ουροδόχου κύστεως και της ουρήθρας και χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος.

Οι ουροδυναμικές εξετάσεις παρέχουν αντικειμενικές πληροφορίες για τη φυσιολογική και παθολογική λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος και του πυελικού εδάφους. Κατά συνέπεια, βοηθούν στην κατανόηση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του/της ασθενούς.

Ο στόχος της  θεραπευτικής αντιμετώπισης των ατόμων με παθολογική λειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού, είναι διπλός:

Πρωταρχικός στόχος είναι η διαφύλαξη της νεφρικής λειτουργίας, καθώς η τελική έκβαση της δυσλειτουργίας του ουροποιητικού, είναι η νεφρική ανεπάρκεια.

Δεύτερος στόχος, αλλά όχι δευτερεύων, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων.

Έχοντας στην διάθεςή μας τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό SolarBlue για τη διενέργεια του Ουροδυναμικού ελέγχου, πετυχαίνουμε τον ακριβή προσδιορισμό της βλάβης στη λειτουργία της κύστης ώστε στη συνέχεια με ασφάλεια, να αντιμετωπίσουμε θεραπευτικά το πρόβλημα.

Πώς γίνεται ο έλεγχος

Ο ουροδυναμικός έλεγχος αναπαράγει τα συμπτώματα του αρρώστου λαμβάνοντας ταυτόχρονα μετρήσεις.

Η ουροδυναμική μελέτη που εξετάζει την φάση πλήρωση της κύστης ονομάζεται κυστεομανομετρία και μας δίνει πληροφορίες για την αισθητικότητα της κύστης, την ευενδοτότητα και την ύπαρξη νευρογενούς ή υπερδραστήριας κύστης.

Η φάση της ούρησης εξετάζεται με την μελέτη πίεσης -ροής. Η εξέταση αυτή, παρέχει πληροφορίες για τηνύπαρξη απόφραξης στην ροή των ούρων. Σε συνδυασμό με ταυτόχρονη ηλεκτρομυογραφία ξεχωρίζει την ανατομική απόφραξη από την λειτουργική που οφείλεται σε δυσενέργεια του σφιγκτήρα. Η λειτουργία του σφιγκτήρα ελέγχεται με την προφιλομετρία της ουρήθρας.

Όταν τα παραπάνω συνδυάζονται με ταυτόχρονη ακτινολογική απεικόνιση η εξέταση ονομάζεται βιντεοουροδυναμική μελέτη.

Όλα μαζί, αποτελούν τον Ουροδυναμικό έλεγχο, που διενεργείται με το υπερσύγχρονο μηχάνημα SolarBlue