ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ: 2310.227.145

  • Ουρολογικές Επεμβάσεις

    Αθανάσιος Τάκης Χειρουργός Ουρολόγος Θεσσαλονίκη

Επεμβάσεις ουροδόχου κύστεως

Επεμβάσεις ουροδόχου κύστεως

Οι επεμβάσεις της ουροδόχου κύστεως  μπορούν να πραγματοποιηθούν με την κλασσική ανοικτή μέθοδο και λαπαροσκοπικά.

Η τελευταία αποτελεί τη θεραπεία εκλογής στις περισσότερες περιπτώσεις, παρέχοντας στον ασθενή όλα τα πλεονεκτήματα των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων.

Ανοικτά γίνονται ασθενείς με μεγάλους όγκους ή τοπικά εκτεταμένους, όπου η επέμβαση είναι τεχνικά πολύ δύσκολη και ογκολογικά απαιτητική.

Ριζική Κυστεκτομή

Η επέμβαση αυτή γίνεται σε ασθενείς με καρκίνο της ουροδόχου κύστης που το αποτέλεσμα της βιοψίας αναφέρει πως ο όγκος έχει διηθήσει...

Διουρηθρική Αφαίρεση Όγκων /Θηλωμάτων Κύστεως

Η επέμβαση αυτή γίνεται για την διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση του επιφανειακού καρκίνου της ουροδόχου κύστης...

Λιθοτριψία Κύστεως

Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα αποτελεί για τον άνθρωπο η λιθίαση του ουροποιητικού. Οι λίθοι μπορούν να εμφανιστούν...

Κυστεοσκόπηση

Η κυστεοσκόπηση είναι μια διαγνωστική ενδοσκοπική εξέταση για τις παθήσεις της ουροδόχου κύστης. Συνίσταται στην είσοδο στην ουροδόχο...

Εκκολπωματεκτομή

Η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των μεγάλων εκκολπωμάτων της ουροδόχου κύστης είναι η αφαίρεση των ευμεγεθών σακοειδών προβολών...

Ενδοκυστικές εγχυσεις Botox

Στο Κέντρο Χρόνιου Πυελικού Άλγους και Νευρογενούς Κύστης υπάρχει η τεχνογνωσία και η εμπειρία για την χρήση της Αλλαντικής τοξίνης...